Tag: nrk

January 23, 2024

Professor stillstand

Tag: stillstand

January 23, 2024

Professor stillstand

Tag: innspill

November 9, 2023

Innspill til KI-satsing

Tag: kunstig intelligens

November 9, 2023

Innspill til KI-satsing

October 1, 2023

Ny teknologi vil alltid endre musikken

September 18, 2023

Kunstig intelligens kan ha positive effekter for musikere

August 14, 2023

Bruk av kultur

October 22, 2020

Punkter til Dagsnytt atten om musikk og KI

Tag: Norges forskningsråd

November 9, 2023

Innspill til KI-satsing

Tag: politikk

November 9, 2023

Innspill til KI-satsing

October 9, 2023

Hvor blir det av UiOs alumni-satsing?

October 1, 2023

Ny teknologi vil alltid endre musikken

August 14, 2023

Bruk av kultur

June 15, 2022

Grunnforskning kan ikke settes på vent

November 1, 2019

Mikroutdanninger gir nye muligheter for videreutdanning

September 1, 2018

Røvertidsskriftene» er bare toppen av isfjellet

August 21, 2012

Mine innspill til FRIPRO

Tag: RITMO

November 9, 2023

Innspill til KI-satsing

October 9, 2023

Hvor blir det av UiOs alumni-satsing?

Tag: alumni

October 9, 2023

Hvor blir det av UiOs alumni-satsing?

Tag: UiO

October 9, 2023

Hvor blir det av UiOs alumni-satsing?

December 16, 2020

UiOs nettsider er en viktig forskningsinfrastruktur

Tag: uniforum

October 9, 2023

Hvor blir det av UiOs alumni-satsing?

December 16, 2020

UiOs nettsider er en viktig forskningsinfrastruktur

September 9, 2020

Vi trenger kort og godt mer automagi i Cristin

Tag: universitet

October 9, 2023

Hvor blir det av UiOs alumni-satsing?

Tag: Aftenposten

October 1, 2023

Ny teknologi vil alltid endre musikken

June 15, 2022

Grunnforskning kan ikke settes på vent

November 1, 2019

Mikroutdanninger gir nye muligheter for videreutdanning

September 1, 2018

Røvertidsskriftene» er bare toppen av isfjellet

Tag: kronikk

October 1, 2023

Ny teknologi vil alltid endre musikken

September 18, 2023

Kunstig intelligens kan ha positive effekter for musikere

Tag: kultur

October 1, 2023

Ny teknologi vil alltid endre musikken

August 14, 2023

Bruk av kultur

Tag: kunst

October 1, 2023

Ny teknologi vil alltid endre musikken

August 14, 2023

Bruk av kultur

Tag: musikk

October 1, 2023

Ny teknologi vil alltid endre musikken

September 18, 2023

Kunstig intelligens kan ha positive effekter for musikere

August 14, 2023

Bruk av kultur

October 22, 2020

Punkter til Dagsnytt atten om musikk og KI

Tag: åpen forskning

November 15, 2022

Kunstfag og deling av forskningsdata og resultater

September 9, 2020

NOR-CAM Veileder for vurdering i akademiske karriereløp

May 14, 2019

Vi må tenke nytt om forskningsvurdering

September 1, 2018

Røvertidsskriftene» er bare toppen av isfjellet

Tag: åpne data

November 15, 2022

Kunstfag og deling av forskningsdata og resultater

Tag: FAIR data

November 15, 2022

Kunstfag og deling av forskningsdata og resultater

Tag: forskningsdata

November 15, 2022

Kunstfag og deling av forskningsdata og resultater

Tag: kunstfag

November 15, 2022

Kunstfag og deling av forskningsdata og resultater

November 5, 2017

Norsk kunstforskning snubler inn i fremtiden

Tag: kunstforskning

November 15, 2022

Kunstfag og deling av forskningsdata og resultater

November 5, 2017

Norsk kunstforskning snubler inn i fremtiden

Tag: forskning

June 15, 2022

Grunnforskning kan ikke settes på vent

October 14, 2021

Om musikkteknologiforskning i Nytt Norsk Tidsskrift

November 1, 2019

Mikroutdanninger gir nye muligheter for videreutdanning

August 21, 2012

Mine innspill til FRIPRO

August 21, 2010

Oppmuntring til forskning på tvers

Tag: SFF

June 15, 2022

Grunnforskning kan ikke settes på vent

November 1, 2019

Mikroutdanninger gir nye muligheter for videreutdanning

Tag: musikkteknologi

October 14, 2021

Om musikkteknologiforskning i Nytt Norsk Tidsskrift

November 12, 2013

SAK-prosess om musikkteknologi i Norge

Tag: debatt

December 16, 2020

UiOs nettsider er en viktig forskningsinfrastruktur

October 22, 2020

Punkter til Dagsnytt atten om musikk og KI

November 5, 2017

Norsk kunstforskning snubler inn i fremtiden

Tag: infrastruktur

December 16, 2020

UiOs nettsider er en viktig forskningsinfrastruktur

Tag: nettsider

December 16, 2020

UiOs nettsider er en viktig forskningsinfrastruktur

Tag: maskinlæring

October 22, 2020

Punkter til Dagsnytt atten om musikk og KI

Tag: cristin

September 9, 2020

Vi trenger kort og godt mer automagi i Cristin

May 14, 2019

Vi må tenke nytt om forskningsvurdering

Tag: forskningsvurdering

September 9, 2020

NOR-CAM Veileder for vurdering i akademiske karriereløp

May 14, 2019

Vi må tenke nytt om forskningsvurdering

Tag: khrono

September 9, 2020

Vi trenger kort og godt mer automagi i Cristin

May 14, 2019

Vi må tenke nytt om forskningsvurdering

March 18, 2019

Vi trenger kort og godt mer automagi i Cristin

November 5, 2017

Norsk kunstforskning snubler inn i fremtiden

Tag: NOR-CAM

September 9, 2020

NOR-CAM Veileder for vurdering i akademiske karriereløp

May 14, 2019

Vi må tenke nytt om forskningsvurdering

Tag: uhr

September 9, 2020

NOR-CAM Veileder for vurdering i akademiske karriereløp

Tag: OS-CAM

May 14, 2019

Vi må tenke nytt om forskningsvurdering

Tag: mikroemner

March 18, 2019

Vi trenger kort og godt mer automagi i Cristin

Tag: utdanning

March 18, 2019

Vi trenger kort og godt mer automagi i Cristin

Tag: instituttleder

November 12, 2013

SAK-prosess om musikkteknologi i Norge

Tag: Norge

November 12, 2013

SAK-prosess om musikkteknologi i Norge

Tag: sak

November 12, 2013

SAK-prosess om musikkteknologi i Norge

Tag: fripro

August 21, 2012

Mine innspill til FRIPRO

Tag: informatikk

July 14, 2011

Informatikk i grunnskolen!

Tag: tverrfaglig

August 21, 2010

Oppmuntring til forskning på tvers

Tag: bøker

February 5, 2010

Boklansering Musikk og bevegelse

October 9, 2009

Musikk og bevegelse er publisert

Tag: musikk og bevegelse

February 5, 2010

Boklansering Musikk og bevegelse

October 9, 2009

Musikk og bevegelse er publisert

Tag: publikasjoner

February 5, 2010

Boklansering Musikk og bevegelse

October 9, 2009

Musikk og bevegelse er publisert

Tag: electronics

August 13, 2006

Musikkball

Tag: music

August 13, 2006

Musikkball

Tag: digitalisering

June 1, 1999

Digitalisering av pianolyd: Noen problemområder, med vekt på fysisk signal og menneskelig oppfatning

Tag: piano

June 1, 1999

Digitalisering av pianolyd: Noen problemområder, med vekt på fysisk signal og menneskelig oppfatning