Tag: ki

September 18, 2023

Kronikk om kunstig intelligens og musikk

Tag: kronikk

September 18, 2023

Kronikk om kunstig intelligens og musikk

Tag: kunstig intelligens

September 18, 2023

Kronikk om kunstig intelligens og musikk

August 14, 2023

Bruk av kultur

Tag: musikk

September 18, 2023

Kronikk om kunstig intelligens og musikk

August 14, 2023

Bruk av kultur

Tag: kultur

August 14, 2023

Bruk av kultur

Tag: kunst

August 14, 2023

Bruk av kultur

Tag: politikk

August 14, 2023

Bruk av kultur

August 21, 2012

Mine innspill til FRIPRO

Tag: forskning

August 21, 2012

Mine innspill til FRIPRO

August 21, 2010

Oppmuntring til forskning på tvers

Tag: fripro

August 21, 2012

Mine innspill til FRIPRO

Tag: informatikk

July 14, 2011

Informatikk i grunnskolen!

Tag: tverrfaglig

August 21, 2010

Oppmuntring til forskning på tvers

Tag: electronics

August 13, 2006

Musikkball

Tag: music

August 13, 2006

Musikkball

Tag: digitalisering

June 1, 1999

Digitalisering av pianolyd: Noen problemområder, med vekt på fysisk signal og menneskelig oppfatning

Tag: piano

June 1, 1999

Digitalisering av pianolyd: Noen problemområder, med vekt på fysisk signal og menneskelig oppfatning