Kunstfag og deling av forskningsdata og resultater

Tidligere i dag var jeg med på å arrangere en workshop om kunstfag og deling av forskningsdata og resultater. Formålet var å initiere samarbeid og komme med konkrete forslag til hvordan kunstfeltet kan jobbe videre for å løse utfordringer knyttet til åpen forskning. Jeg har vært involvert i arbeidet med åpen forskning i en del år nå, både som norsk medlem i EUAs åpen forskningskomité og i Nasjonalt forum for åpen forskning....

November 15, 2022 · 2 min · 284 ord · ARJ