Alexander Refsum Jensenius er en musikkforsker og forskermusiker som prøver å forstå mer om hvordan og hvorfor mennesker beveger seg til musikk. Denne kunnskapen bruker han til å lage ny musikk med utradisjonelle instrumenter. Han har skrevet bøkene Sound Actions og Musikk og bevegelse og redigert Sonic Design og A NIME Reader. Siden 2017 har han vært med på å bygge opp RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse ved Universitetet i Oslo hvor forskere fra musikkvitenskap, psykologi og informatikk forsøker å forstå mer om menneskelig rytme. Som medlem av EUAs ekspertgruppe for Åpen forskning arbeider han med å modernisere måten vi utfører og formidler forskning. Han har også vært opptatt av å eksperimentere med nye undervisningsformer, og har utviklet nettkursene Music Moves, Motion Capture og Pupillometry.

Alexander Refsum Jensensius standing still for ten minutes