Digitalisering av pianolyd: Noen problemområder, med vekt på fysisk signal og menneskelig oppfatning

Semesteroppgave i musikkvitenskap grunnfag, Universitet i Oslo, levert 1. juni, 1999. Forord En oppgave i musikkteknologi innbefatter delområder fra både matematikk, informatikk, fysikk og musikk. Nettopp denne allsidigheten var det som lokket meg til å skrive en oppgave innen dette feltet. Med universitetsbakgrunn fra alle fagområdene synes jeg det har vært spennende å endelig kunne kombinere erfaringene fra de forskjellige feltene for å skrive en oppgave. Jeg tok tidlig kontakt med NOTAM og fikk full anledning til å bruke utstyr og programvare fra deres maskinpark....

June 1, 1999 · 37 min · 7835 ord · ARJ