June 15, 2022

Grunnforskning kan ikke settes på vent

October 14, 2021

Om musikkteknologiforskning i Nytt Norsk Tidsskrift

November 1, 2019

Mikroutdanninger gir nye muligheter for videreutdanning

August 21, 2012

Mine innspill til FRIPRO

August 21, 2010

Oppmuntring til forskning på tvers