Vi trenger kort og godt mer automagi i Cristin

Dagens system tar ikke høyde for at folk skal kunne ta kurs på 0,2 studiepoeng. Men hvorfor ikke? Jeg har skrevet et innlegg i Khrono om at vi må legge til rette for mye raskere, enklere, og smidigere prosesser for å registrere, insentivere og belønne ulike former for mikroutdanning. Mer fleksibilitet Tiden er kommet for å skape mer fleksibilitet og tenke nytt innen høyere utdanning. Dagens høyere utdanningssystem er preget av et ensidig fokus på semesterlange emner og gjennomføring av komplette studieprogrammer....

March 18, 2019 · 6 min · 1258 ord · ARJ