Professor i musikkteknologi og senterleder ved RITMO, UiO. Jeg studerer musikkrelaterte kroppsbevegelser i fourMs-laben. Den nye boken Sound Actions oppsummerer eksperimenteringen min med utradisjonelle instrumenter.

Nyeste Blogg

Uniforum-innlegg: 40-grupper til besvær

Les mer

Professor stillstand

Les mer

Innspill til KI-satsing

Les mer

Hvor blir det av UiOs alumni-satsing?

Les mer

Ny teknologi vil alltid endre musikken

Les mer

Kunstig intelligens kan ha positive effekter for musikere

Les mer

Bruk av kultur

Les mer

Kunstfag og deling av forskningsdata og resultater

Les mer

Grunnforskning kan ikke settes på vent

Les mer

Om musikkteknologiforskning i Nytt Norsk Tidsskrift

Les mer

Mer

UiOs nettsider er en viktig forskningsinfrastruktur

Punkter til Dagsnytt atten om musikk og KI

NOR-CAM Veileder for vurdering i akademiske karriereløp

Vi trenger kort og godt mer automagi i Cristin

Alle Blogg