October 14, 2021

Om musikkteknologiforskning i Nytt Norsk Tidsskrift

November 12, 2013

SAK-prosess om musikkteknologi i Norge