Tidligere i dag var jeg med på å arrangere en workshop om kunstfag og deling av forskningsdata og resultater. Formålet var å initiere samarbeid og komme med konkrete forslag til hvordan kunstfeltet kan jobbe videre for å løse utfordringer knyttet til åpen forskning.

Jeg har vært involvert i arbeidet med åpen forskning i en del år nå, både som norsk medlem i EUAs åpen forskningskomité og i Nasjonalt forum for åpen forskning. Der jobber vi generelt, men jeg er også opptatt av hvordan vi kan få til en dreining mot mer åpen forskning i kunstfagene. Vi hadde en Workshop om opphavsrett innen åpen musikkforskning i 2020 og en jurist har skrevet notat som oppsummerer mange av utfordringene.

Her er et opptak av introduksjonen jeg holdt i dag. Den presenterer åpen forskning generelt og deretter noen problemstillinger vi opplever innen kunstfagene:

Lysarkene jeg brukte er forøvrig delt åpent på Zenodo, men det er nok bedre å se på presentasjonen for å skjønne budskapet.

Dagens arrangement var en workshop, så mesteparten av tiden gikk med til diskusjon i mindre grupper. De tok for seg to temaer:

  • Hvilke dilemmaer oppstår når forskningsdata og resultater skal deles og gjenbrukes?
  • Hvilke muligheter medfører mer åpenhet og økt deling av data for fag som eksempelvis musikk, visuell kunst, film, scenekunst og design?

Det var gode diskusjoner og jeg tror mange opplevde arrangementet som nyttig. En interessant konklusjon var at det ikke går så verst med overgangen til åpen forskning. Kunstfagene har en tradisjon for å jobbe relativt åpent, de lever jo tross av å dele resultatene sine. Men kunstfagene har særlige utfordringer knyttet til både personvern og opphavsrett. Dette er temaer som det må jobbes videre med i tiden fremover.