Jeg skriver mest i den engelskspråklige delen av bloggen, men legger opp noen ting på norsk også.