UiOs nettsider er en viktig forskningsinfrastruktur