Music technology days 2008

Musikkteknologidagene, an annual seminar about music technology in Norway, will be organised in Bergen this year. I organised the first of these seminars in Oslo in 2005, then it moved to Trondheim as part of NoMuTe in 2006, then the Music Academy in Oslo in 2007, and now Bergen in 2008. The main idea of the seminars has not been to compete with the many international conferences in the field, but rather be an informal meeting point for various people working on/with music technology in Norway. The result of the initiative can be seen as more collaboration between people and institutions, and hopefully this positive trend will continue after this year’s event. More information in Norwegian:

Invitasjon til å delta på Musikkteknologidagene 2008.

Tema: Musikkteknologirelatert forskning og utvikling

Årets musikkteknologidager finner sted i Bergen 10. og 11. september 2008.

Siden 2005 har musikkteknologidagene vært et faglig møtested for representanter for undervisningsinstitusjoner, produksjonsmiljøer, kunstnere, forskere, studenter og andre interesserte som på ulike måter arbeider med musikkteknologi. I løpet av denne perioden har vi sett økende aktivitet i Norge, og det har oppstått nye samarbeid mellom ulike aktører i feltet. Flere av prosjektene innen Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid er musikkteknologirelaterte, og aktualiserer samarbeid på tvers av grensene mellom vitenskaplig og kunstnerisk forskning og utvikling.

Vi ønsker med dette innlegg som på ulike måter presenterer og drøfter arbeid med musikkteknologi, og vil særlig oppmuntre innlegg knyttet til temaer som:

  • Presentasjon av vitenskapelige, næringsbaserte og undervisningsrettede forsknings- og utviklingsprosjekter.
  • Presentasjon av kunstneriske utviklingsprosjekter.
  • Tverrfaglig arbeid, f.eks. mellom ulike vitenskaplige og tekniske disipliner, mellom kunst og vitenskap, og mellom ulike kunstfelt.
  • Arbeid med lyddesign og interaksjon i lyd.
  • Arbeid med lyd i rom, akustikk, auralisering, spatialisering, o.l.

Presentasjonene er tenkt å være relativt korte, ca. 15 min., slik at det blir rom for spørsmål og diskusjoner underveis.

I tillegg til Musikkteknologidagene 10.-11. september vil det bli arrangert et separat halvdagsseminar med lokale aktører som drøfter behov for å etablere musikkteknologirelatert undervisning på høyskolenivå i Bergen.

Musikkteknologidagene 2008 arrangeres i samarbeid mellom BEK – Bergen senter for elektronisk kunst, BRAK – Bergens Rockaktører og Griegakademiet.

Reise og overnatting

Foredrag og diskusjoner finner sted i Gunnar Sævigs sal, Griegakademiet, Lars Hillesgate 3 kl. 10-17 begge dager.

Musikkteknologidagene er et “selvkostarrangement”. Det koster ikke noe å delta, men vi har heller ikke noe budsjett for å dekke reise eller overnatting for de som presenterer, og regner med at dette dekkes fra de forskjellige institusjonene.

BEK kan ordne rabattert overnatting ved Hotell Augustin under Musikkteknologidagene: Enkeltrom kr. 495,- og dobbeltrom 695,-.

Tidsfrister

15. juni:

  • Frist for forslag til presentasjoner. Forslag til bidrag (tittel + 200 ords sammendrag) sendes til bek AT bek DOT no.
  • De som ønsker å benytte seg av rabattert overnatting, bes kontakte BEK innen 15. juni. Ved senere påmelding må man selv ordne innkvartering.

1. september:

  • Påmelding som deltaker.

Kontaktinfo

BEK – Bergen senter for elektronisk kunst
C. Sundtsgt. 55
5004 Bergen

Tlf. 55 23 30 80
E-post: bek AT bek DOT no

Published by

alexarje

Alexander Refsum Jensenius is a music researcher and research musician living in Oslo, Norway.