Interactive Music Network, Barcelona 2004

Interactive Music Network, Barcelona 15-16 september 2004

Rett etter Wedelmusic, var det samling for Interactive Music Network. Dette er et EU-sponset nettverk av nærmere 400 forskjellige institusjoner og firmaer. Det er en rekke forskjellige komiteer og undergrupper, og for dette møtet var hovedtemaet integrering av musikk i multimediaapplikasjoner.

Interessante ting:

  • Hotbed: En database over skotsk folkemusikk ment for bruk i undervisning, utviklet i Glasgow.
  • MEDIATE: Et multimodalt multimediaprosjekt utviklet av miljøer i Portsmouth, Utrecht og Pompeu Fabra, for barn med autisme.
  • MPEG SMR: Ved siden av de andre presentasjonene var også MPEG-gruppen aktive med å utvikle et draft paper for å definere MPEG SMR (Symbolic Music Representation). Som kjent startet MPEG som en audiovisuell komprimeringsstandard, men etterhvert har man sett behovet for å kunne definere alle mulige former for innholds- og metadata. Nå er det altså snakk om å implementere et generelt og universelt system for musikalsk notasjon lenket til mediefiler. Relativt ambisiøst, men det skal visstnok være ferdig ved utgangen av neste år.

Published by

alexarje

Alexander Refsum Jensenius is a music researcher and research musician living in Oslo, Norway.