Datamaskinlyder og bruker - funksjon og påvirkning