Interaktiv messe

Idé

Forestill deg Betong full av mennesker som kun ved sin tilstedeværelse er med på å definere både form og innhold på en nattverdsgudstjeneste. Dette er Interaktiv messe, en ikke-lineær multimediadustjeneste som ble arrangert av Norges kristelige studentforbund søndag 29. august kl 2100 på Betong.

Interaktiv messe føyer seg inn i rekken av Norges kristelige studentforbunds eksperimenterelle messer. Denne gangen brukes ny teknologi for å forandre både form og innhold i gudstjenesten. Ideen er at hverken struktur eller innhold er fast bestemt på forhånd. Alt innholdet ligger lagret i et nettverkssystem som minner om internett. Dette skaper et fleksibelt system, som vil resultere i forskjellig messe hver gang den arrangeres. Ved hjelp av en rekke forskjellige sensorer og videoanalysesystemer rundt omkring i rommet, vil de som er tilstede påvirke systemet enten passivt eller aktivt.

Ikke-lineæritet

Den tradisjonelle gudstjenesteliturgien er forankret i en lineær struktur som kan virke fremmed for mange som ikke går i kirken til vanlig, eller gjøre at mange lett glir inn i en døs uten å følge med på hva som egentlig skjer. Målet har derfor vært å fokusere på innholdet, og åpne for at det kan konstrueres på flere forskjellige måter. Istedenfor å planlegge i hvilken rekkefølge ting skal skje, defineres hvilket innhold man ønsker og så vil rekkefølgen “skapes” underveis. Fordi de forskjellige elementene i systemet er vektet i forhold til hverandre vil ingenting skje helt tilfeldig, men det vil alltid være rom for flere “løsninger”.

Elementer

  • Lyd/musikk
  • Bevegelse/dans
  • Objekter/skulptur
  • Visuelt/foto
  • Video/animasjon
  • Tekst/tale

Det er viktig at de forskjellige elementene skal kunne eksistere parallelt med hverandre, og gjensidig påvirke hverandre.

 

Utradisjonell

Det er mye snakk om å lage messer som er inkluderende, alternative osv, men ofte utfordres kun enkeltelementer i messen? Er det mulig å være radikal når det gjelder både innhold og form? Utfordringen ligger i å lage et system som ivaretar formelle messekrav, men som utfordrer tradisjonelle oppfatninger. – Arbeidet med Interaktiv messe har vært veldig annerledes enn det jeg er vant til, sier studentprest i Forbundet Margrete Hovland. – Istedenfor å jobbe med de tradisjonelle strukturene, har jeg måttet tenke mer på å skape muligheter for improvisasjon. Jeg tror resultatet kan virke som en tankevekker for mange.

Struktur

Vi har jobbet med å bryte ned messen. Resultatet er at innstiftelsesordene blir stående som det sentrale strukturelle elementet. I forbindelse med dette har vi laget en liste med ord som kan assosieres med de strukturelle ordene. Basert på dette har vi igjen trukket ut noen kategorier som sammenfatter budskapet.

Interaktivitet

Rommet er fylt av forskjellige type sensorer som til enhver tid følger menneskemassens bevegelser i rommet og enkeltpersoners handlinger. Dette danner grunnlaget for messens struktur og innhold. Materialet som er forberedt på forhånd er lagret slik at det kan settes sammen på et utall forskjellige måter, basert på signaler fra de interaktive elementene. Systemet er programmert ved hjelp av det grafiske programmeringsverktøyet MAX/MSP/Jitter.

 

Mer informasjon: www.messen.no