Informatikk i grunnskolen!

Morten Dæhlen, instituttleder for Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo, har en utmerket blogg som han oppdaterer med ulike informatikkrelaterte (og noen personlige) meldinger regelmessig. 
I bloggposten “Informatikk i grunnskolen?” tar han til orde for at informatikk bør inn i grunnskolen. Dette er et glimrende forslag, som jeg støtter fullt ut. Teknologi er blitt en så sentral del av vår virkelighet at det er viktig at barn introduseres til noen av de sentrale tankene bak teknologien på et tidlig stadium (bruken av teknologien lærer de seg alle andre steder, og er ikke noe jeg synes man bør bruke tid på på skolen).

Utfordringen er selvfølgelig hvordan man skal få til noe slikt, og hva det evt. skal gå på bekostning av. Her trekker Morten Dæhlen frem noen ulike perspektiver, og foreslår at det blant annet kan kobles opp mot matematikk- og fysikkundervisningen. I tillegg til disse perspektivene kunne jeg godt tenke meg å legge til at informatikkfaget i høyeste grad også bør kobles opp mot musikk-, formings- og kroppsøvingsfagene.

Noen forslag:

  • Musikkundervisningen: hvorfor ikke supplere (eller bytte ut) blokkfløyteorkester med iPhone-ensembler eller laptop-orkester på grunntrinnene? I tillegg til grunnleggende samspill, kan elevene programmere egen interaksjon og lyder på de digitale instrumentene de spiller på. På ungdomsskolen bør de kunne programmere egne systemer, hvor grunnprinsippene i programmering kan introduseres med et lydlig resultat (sekvensering, algoritmisk komposisjon, osv. ).
  • Formingsundervisningen: elevene kan sy med e-tekstiler (lag en duk som lyser når man setter noe på den) eller ha elektronikksløyd (bygg en robot som går).
  • Kroppsøvingsundervisningen: bruk den store mengden av nye bevegelsessporingssystemer (f.eks. Wii-kontrollere, kinect, osv.) slik at de kan måle hvor mange skritt de tar på joggerunden. Eller bruk GPS-tracking til elektronisk orienteringsløp.

Alt dette bør være pedagogisk og praktisk mulig å gjennomføre, men vil kreve mye i forhold til lærekreftene. Det blir spennende å se om noen tar utfordringen.