Mine innspill til FRIPRO

Her er innspillet jeg har sendt til Forskningsrådet, som svar på deres spørsmål om hva som bør gjøres med FRIPRO. Jeg registrerer at kommentarfeltet forhåndsmodereres. Jeg synes generelt at det er lurt å ha moderering av kommentarfelt, for å unngå for mye grums, men jeg kan ikke helt forstå at ikke dette kan gjøres i ettertid i en slik debatt som det her er snakk om.

Her er mine innspill:

(1) Tverrfaglighet: Det må være mulig å søke om prosjekter som går på kryss og tvers av de tradisjonelle faggrensene (FRIHUM, FRINATEK, FRIMED, osv). Opprett et reelt tverrfaglig panel med én felles behandlingskomité, og med like mye midler som de andre panelene. Still som krav at minst tre forskjellige fagdisipliner (fakulteter/institusjoner) må inngå i hver søknad.

(2) Risiko: Ta sjansen på mer utradisjonelle prosjekter, som forsøker å utfordre de tradisjonelle tankene!

(3) Rekruttering: Etabler en ordning tilsvarende ERC Starting Grant, slik at unge forskere med kortere CVer har mulighet til å nå opp.

(4) Åpenhet: Søknadsprosessen bør være helt åpen, med navngitt informasjon om hvem som søker om hva til hva, hvem som vurderer hva og hvem, osv. Når et prosjekt er innvilget: legg ut prosjektbeskrivelse, vurderinger og kommentarer.

(5) Resultater: Alle innvilgede prosjekter må avkreves en tydelig presentasjon av sine resultater, og alle slike rapporter må være åpent og lett tilgjengelig.

(6) Kunstnerisk forskning: Åpne for prosjekter hvor kunstneriske og vitenskapelige metoder sidestilles, og hvor vurderingen baseres på en totalvurdering av kunstneriske og vitenskapelige meritter.

(7) Øremerk minst 10 prosent av alle tildelte forskningsmidler til formidling, inklusive kunstneriske presentasjoner.

Jeg viser forøvrig til kronikken “Oppmuntring til forskning på tvers” i Forskerforum 2010:7 – https://www.arj.no/?p=2028 – hvor jeg diskuterer flere av disse punktene i mer detalj.

Published by

alexarje

Alexander Refsum Jensenius is a music researcher and research musician living in Oslo, Norway.