LIMTEC, Leeds, 29-30 oktober 2004

Jeg deltok på LIMTEC (Leeds International Music Technology Education Conference) for å presentere et system for multimediaimprovisasjon som jeg utviklet i forbindelse med Interaktiv messe. Det var en ganske merkelig opplevelse, men det var noen høydepunkter

  • Scanner: lydkunstner som har gjort en rekke interessante prosjekter. Konserten han holdt den ene kvelden var et stort musikalsk høydepunkt!
  • Rob Godman: komponist fra University of Hertfordshire presenterte et prosjekt hvor han forsøker å lage modeller for hvordan lyd høres ut under vann.
  • HKU: kunsthøyskolen i Utrecht presenterte en modell de har utviklet hvor alle studentene gjør prosjekter “ute i verden”.
  • SoundBeam: firma som lager dippedutter som lager lyd. Utviklet for dans, men har etterhvert blitt storleverandør til musikkterapimiljøer.
  • Paneldebatt: bra debatt hvor forskjellige typer aktører (universitet, høyskole, videregående skole, industri) diskuterte hva slags interesser de har.