Gesture Workshop

Gesture Workshop, Vannes, France, 18-20 May 2005

This inter-disciplinary conference gathered a number of different people working with gestures, covering subjects such as sign language , linguistics, behavioural psychologists, sports movement, human computer interaction and musical interaction. We presented a paper on "air playing", where Rolf Inge Godoy gave a theoretical introduction and described our observational studies and I presented the Musical Gestures Toolbox.

It was interesting to get an overview of what is going on in the field of sign language and gesture linguistics. Many groups are working on different ways of creating sign language directly from speech, while others try to analyse sign language and generate text or speech. The latter is more interesting for my project, I think, since it involves computer vision and recognition.

Things I found interesting

 • Martin Kaltenbrunner talked about his music table project, which I hope to see in Barcelona this fall. He also had ported PDa to a 2G iPod!
 • Frédéric Bevilacqua showed IRCAM’s new wireless ethersense, a very nice device communicating with regular wifi or USB. Too bad it costs around €800+tax. He also showed a betaversion of MNM (Music is not mapping) using HMMs for gesture recognition, and the FTM for matrix operations in Max. Seems very promising!
 • University of Aachen was represented with three PhD-students showing different types of video analysis. They have made available a database of sign language videos called BOSTON 50 and BOSTON 201. Morteza Zahedi talked about density thresholding and tangent distances for computer vision.
 • José Miguel Salles Dias showed a nice system for displaing hand trajectories using video analysis.
 • Anne Marie Burns presented her finger tracking system developed with EyesWeb.
 • Xavier Rodet presented the IRCAM Phase project, which is controlled by a haptic arm. It has been used for installations, but it would be very interesting to explore this as a musical instrument in performance.
 • Thomas Moeslund showed some computer vision work, and a trick of turning motion vectors into 4D Euler space. I didn’t really understand how this works, but is seems smart.
 • Nicolas Rasamimanana presented work on the IRCAM augmented violin, something similar to the hyperinstruments by Joe Paradiso and Diana Young, and showed graphs of clustering of different types of bowing strokes.
 • Ginevra Castellano presented her Master’s project on studying emotional response to music by analysing people’s movement of a laser pointer in 2D. She presented some results based on static analysis of the material, and I am looking forward to seeing the results from the functional analysis that she is currently working on.
 • They are doing a lot of interesting things at Helsinki University of Technology, virtual snowfighting, swimming, etc.
 • Irene Kambara from the McNeill lab showed some interesting conversation studies.
 • Kristoffer Jensen showed a system for controlling additive synthesis with a laser pointer.

Conference on Interdisciplinary Musicology

CIM, Université de Montréal, 10-12 March 2005

This was the second conference trying to gather people working in interdisciplinary musicology, the first being organised in Graz last year, and the next to be organised in Estonia in 2007. I highly welcome such conferences since they really show an enormous width in people attending and topics presented. That is obviously also one of the weaknesses of such a conference since, because of its very interdisciplinary nature, the participants will be non-experts in most of the studies presented. This results in question-sessions where most of the time is spent clarifying and explaning certain topics or terms rather than actually discussing content.

 • Richard Parncutt: held the opening keynote speech, an overview of the field of musicology and the problem with how the word musicology has been "stolen" by those working with the "history of western musical elites". This is in contrast to musicology as "(all) science of (all) music". Even though music for a long time was considered as one of the sciences, it has been the part of the humanities for a long time, which tend to shift the focus towards historical and philosophical discussions.
 • Frans Mossberg: presented some of his dissertation work on Swedish folk singer Olle Adolfson. He shown some analyses where he had been studying the movement of 2,3,4 harmonics.
 • Jean-Jacques Nattiez: held the closing keynote speech, in a similarly striking way as the opening speech by Parncutt. His quick and polemic French language made it a challenge to follow all resonnements, but his main point was the critique of the division of musical parameters into primary (melody, harmony, rhythm) and secondary (timbre…) in Leonard B. Meyer’s Style and Music.

Other interesting things I have come across in relation to this conference:

LIMTEC 2004

LIMTEC, Leeds, 29-30 oktober 2004

Jeg deltok på LIMTEC (Leeds International Music Technology Education Conference) for å presentere et system for multimediaimprovisasjon som jeg utviklet i forbindelse med Interaktiv messe. Det var en ganske merkelig opplevelse, men det var noen høydepunkter

 • Scanner: lydkunstner som har gjort en rekke interessante prosjekter. Konserten han holdt den ene kvelden var et stort musikalsk høydepunkt!
 • Rob Godman: komponist fra University of Hertfordshire presenterte et prosjekt hvor han forsøker å lage modeller for hvordan lyd høres ut under vann.
 • HKU: kunsthøyskolen i Utrecht presenterte en modell de har utviklet hvor alle studentene gjør prosjekter “ute i verden”.
 • SoundBeam: firma som lager dippedutter som lager lyd. Utviklet for dans, men har etterhvert blitt storleverandør til musikkterapimiljøer.
 • Paneldebatt: bra debatt hvor forskjellige typer aktører (universitet, høyskole, videregående skole, industri) diskuterte hva slags interesser de har.

Resonances 2004

Resonances, IRCAM, Centre Pompidou, Paris 13-22 oktober 2004

Dette er et forsøk på å oppsummere, og trekke frem det jeg opplevde som mest interessant, under Resonances, en ti-dagers musikkteknologimaraton med en rekke forskjellige konferanser, seminarer, workshops, installasjoner og konserter.

International Conference: "Colloque Design Sonore"

Denne konferansen ble arrangert av SFA (den franske akustikkforeningen), og var litt annerledes enn resten av Resonances, siden den i tillegg til forskjellige typer musikkteknologer samlet lyddesignere, musikere, filosofer, bilprodusenter osv. Interessante ting:

 • Davide Rochesso snakket om resultater fra The Sounding Object Project, og viste flere interessante prototyper på elektroniske "dingser" som lager lyd via fysisk modellering (blant annet Matthias Raths visual ball-rolling game).
 • Maarten van Walstijn (SARC, Belfast) fortalte om "acoustic thresholds" og hvordan de jobber med å lage en elektroakustisk conga. Ved å bruke motlyd fra en høyttaler inne i trommen, kan de kontrollere hvor mye naturlig og kunstig lyd som kommer ut av instrumentet. Er med på å oppheve forskjellen mellom akustisk og elektronisk instrument.
 • Flere bilprodusenter (Citroén, Renault, BMW) forklarte hvordan de arbeider med å få bilene til å høres bedre ut enn de er -> få 4-sylindrete bilmotorer til å høres ut som 6- eller 8-sylindret. Dette ble møtt med spørsmål om det ikke er et poeng å redusere bilstøy fremfor å øke den, men de svarte med at 58% av forbrukerne ønsker "finere" billyd.
 • Listening to the Mind Listening! Beskrivelse av ICAD 2004 hvor de arrangerte en konsert med 10 forskjellige sonifiseringer av 5 minutter med data fra en hjerne som lytter til musikk.
 • Mikael Fernström (IDC, Limerick) snakket om "soft-buttons" fra SOB-prosjektet. Nå jobber han med å designe lyd til elektroniske "knapper" på en Tactex kontroller. IDC skal arrangere ICAD 2005 i Limerick.
 • Phase project ved IRCAM jobber med å lage en fysisk arm som gir haptisk informasjon til brukeren.
 • SNCF og IRCAM har et prosjekt som fokuserer på lyddesign til togstasjoner. Julien Tardieu forklarte forskjell på "auditory icons" (korte ekte lyder) og "earcons" (konstruerte lyder med meningsbærende innhold), og at det ofte er enklere å oppfatte "cartoonified" lyd enn ekte lyd.
 • Arnt Maasø presenterte deler av doktorgradsarbeidet sitt om bruken av lyddesign (ekte og kunstig) i sportsprogrammer på TV.
 • Siste del av konferansen skulle brukes til en diskusjon rundt lyddesign som fag, og dets posisjon mellom fri kunst og det rent kommersielle. Desverre endte dette opp som en kaotisk affære, dominert av fransk-engelske språkproblemer.

International Conference: "Sound and Music Computing"

Dette var den første internasjonale SMC-konferansen, som er et samarbeid mellom franske og italienske organisasjoner som tidligere har arrangert tilsvarende nasjonale konferanser i flere år. Preget av mye regelbasert noteanalyse

 • Georg Hajdu presenterte sin Quintet.net plattform, som er et stort system utviklet for å spille musikk over nettverk. Har blitt brukt i en rekke større oppsetninger de siste årene.
 • Cybersongosse 7Mi (IMEB, Bourges) er en merkelig hard/software-mikse-sampleboks med masse knapper og brytere, beregnet for barn.
 • IanniX er et prosjekt ved La Kitchen som er en slags "poly-temporal meta-sequencer" i tradisjon etter Xenakis.
 • AGNULA/DeMuDi Distribution: En italienskdrevet gruppe har laget en Debian-distribusjon med gratis lydprogramvare som minner om Planet CCRMA. Arbeidet har vært finansiert via EU-midler, og de forsøker nå å videreføre det på frivillig basis.
 • Selv om det var vanskelig å få noe fornuftig ut av presentasjonen hans, ser det ut som Leonello Tarabella har gjort mange interessante ting når det gjelder luftimprovisasjon.
 • Christopher Dobrian hadde en fin presentasjon av hvordan han har brukt Max i et stykke hvor han bruker en sør-koreansk fløyte.
 • Jean-Michel Coutourier (LMA, Marseille) hadde en veldig interessant presentasjon der han viste systemer han har utviklet for forskjellige typer spillkontrollere, digitale penner osv.
 • Bertrand Merlier viste hvor bra Eyecon, som er basert på videoanalyse, kan fungere i musikalsk sammenheng.
 • Antonio Camurri (Genova) presenterte versjon 4 av EyesWeb, som har endel nye interessante finesser, blant annet freeframe-støtte, og en optimalisert og utseparert kjerne, slik at det er muligheter for å gjøre multimaskinprosessering. Det er også mulighet til å lage standalone-versjoner av patcher. Beta-versjonen ligger ute, og en stabil versjon kommer i november.
 • Loic Kessous (LMA, Marseille) hadde laget et vokalsystem som kunne styres med joystick og penn, og som fungerte overraskende bra.
 • Homei Miyashita (JAIST, Japan) var den store overraskelsen, og fikk alle i salen til å le og riste på hodet. Han hadde laget et system med termoelementer på hver tangent på et piano, hvor hensikten var at man kunne lære seg å spille ved å unngå de varme tangentene. Med temperaturer på opptil 70 grader (!) kan dette være en ganske ubehagelig opplevelse. Det tok ca 2 sekunder fra et element ble aktivert til det var varmt, så systemet egner seg ikke så godt til rask tilbakemelding, men kan allikevel vise seg å være interessant.
 • Cyrille Henri (La Kitchen, Paris) viste PMPD (Physical Modelling for PD), som er en svært elegant implementering av tradisjonelle fysiske modeller. Ali Momeni har laget en Max-versjon av pakken.
 • Melodyne: tysk program hvor man kan jobbe med audio på samme måte som MIDI. Svært imponerende!
 • Semantic HIFI Project : europeisk samarbeidsprosjekt som skal utvikle interaktive måter å oppbevare og lytte til musikk. Etterfølger CUIDADO-prosjektet.
  • Viste frem en prototype på music thumbnails, som automatisk lager korte snutter (15-20 sekunder) med forskjellige musikalske deler. Segmenteringen skjer på en meget elegant måte, ved å lage en korrelasjonsmatrise mellom to spektrogrammer hvor det ene er transformert 90 grader.
  • MusicSpace: program for å kontrollere hvor instrumenter befinner seg i rommet
 • Apple viste frem siste versjoner av lydprogrammene sine (GarageBand og Logic). Med musikkteknologieksperter fra hele verden til stede, klarte de ikke helt å imponere med "nyhetene" 5.1 lyd og time-stretching…
 • IRCAM presenterte sin "skolepakke" med forskjellige programmer som minner litt om NOTAMs DSP, men som er fokusert rundt MIDI.

International Conference: "Performance: Aesthetics, Theory and Practice"

Preget av mange innlegg som gikk på ekstremt hurtig fransk. Det jeg fikk med meg hørtes ut som tradisjonell diskusjon om notasjon, representasjon og interpretasjon. Til og med Eric Clarke, som startet ut med å skulle snakke om kommunikasjon og persepsjon, endte opp med å beskrive en kvantitativ studie av spilling versus notasjon.

 • Nicholas Cook presenterte sitt nye CHARM prosjekt, hvor de skal utvikle verktøy for å ta vare på gamle opptak.
 • Jonathan Harvey er engasjert av IRCAM og BBC Scottish Symphony Orchestra for å lage et stykke hvor instrumentene "snakker". Han presenterte hvordan han jobber med en musikalsk beskrivelse av alle elementene i engelsk tale, og hvordan instrumenter kan lage de samme lydene.
 • Xavier Rodet (IRCAM) ga en presentasjon av "state of the art" innen forskjellige former for vokalanalyse/syntese.

Konserter og installasjoner

 • ECOUTE var en lydutstilling for barn på Centre Pompidou, men var mer interessant for voksne. Det var endel fine varianter med bruk av småhøyttalere i forskjellige oppsett.
 • Wave Field Synthesis: kort fortalt dreier det seg om å lage et fysisk korrekt lydbilde ved hjelp av "holofonisk" avstand. De hadde en installasjon på IRCAM hvor et slikt system var satt opp med MAP (Multi-Actuator Panels), og virkningen var slående!
 • Sons et lumiers: de viste rekonstruksjoner av endel forsøk med lys og lyd fra 1910 og fremover. Alt dette var gjort mekanisk med prismer og enkle oppsett, og mye av det virket mer moderne enn de nye digitale tingene som lages idag.
 • Karlheinz Essl hadde en enkel og fin lydinstallasjon med en kirkeklokkelyd som grunnmateriale og forskjellige typer forvrengninger, spilt over 4+2 høyttalere. Den var plassert strategisk i en trappenedgang, og selv etter ti dager syntes jeg den hørtes bra ut.
 • Det var to "cursus-konserter" hvor de ti komponistene som har fulgt IRCAMs ettårige kurs fremførte sine verker. Det var ganske mye likt, med bruk av den nyeste versjon av Spat samt forskjellige former for automatisk notefølge.

Workshop: "Improvisation with Computer"

Som en del av EMFs 10-årsjubileum, ble det arrangert en workshop med en rekke interessante presentasjoner, blant annet:

 • Joel Chadabe reflekterte over utviklingen av improvisasjon med elektronikk siden CEMS i 1967, og viste hvordan han spilte med computer og theremin i 1979.
 • Robert Rowe viste frem sine improvisasjonsverktøy, og hvordan han nå forsøker å implementere tidligere verker i egne programmer.
 • Steve Coleman viste at også de beste kan få tekniske problemer på scenen…
 • David Wessel og Roscoe Mitchell var kveldens musikalske høydepunkt, selv om de holdt på 20 minutter for lenge. David spilte med Buchla´s Thunder, og viste hvordan datamaskiner kan spilles som et ordentlig instrument.
 • VJamm utviklet av to unge briter, er et system for audiovisuell jamming, hvor det fokuseres på å samkjøre lyd og bilde. Som en del av arbeidet har de laget FreeFrame, en video-parallell til vst-plugins. De jobber også med å utvikle en standard for audiovisuelle filtere, hvor videoeffekter mappes til persptuelt "lik" audioeffekt.

Wedelmusic, Barcelona, 13-14 september 2004

Wedelmusic er en forkortelse for “Fourth International Conference on Web Delivering of Music” og er et initiativ for å strukturere både innhold og formidling av musikk i nye medier (fortrinnsvis internett). Konferansen ble holdt ved Universitat Pompeu Fabra, et helt nytt universitet med lokaler i en togstasjon (!) sør i Barcelona. Jeg reiste dit for å få en oppdatering på forskjellige former for fleksibel lydprogrammering.

Det viste seg å bli et mye større fokus på digital rettighetskontroll (DRM), som stort sett dreier seg om hvordan man kan sperre teknologien så mye at folk må betale penger for musikken. Interessante ting verdt å nevne:

 • PD plugin: Alonso,
  Geiger og Jordá fra Pompeu Fabra har laget en Mozilla-plugin av PD. Det vil
  si at man kan kjøre PD-filer direkte fra en web-leser og all prosessering
  vil kjøre på lokalmaskinen.
 • Arbeidet med MPEG-7 og MPEG-21 to forskjellige former for håndtering av
  innhold og metadata i mediefiler går fremover. Det ble foreslått en rekke forskjellige varianter for koding av forskjellige ting, og det meste er basert på XML.
 • Cilibrasi, Vitányi og Wolf fra Amsterdam viste noen forbløffende resultater når det gjelder organiseringen av midi-filer etter stil. De har brukt “vanlige” komprimeringsteknikker som gzip og bruker bare det (ingen musikalsk kunnskap overhodet!) til å få svært presis organisering av en rekke forskjellige musikkstykker. Det kommer en lengre artikkel om dette i neste nummer av Computer Music Journal.